Zasady użytkowania


Stosowanie i akceptacja warunków użytkowania

Niniejsza witryna internetowa jest udostępniana bezpłatnie. Dostęp do witryny i jej użytkowanie podlega niniejszym warunkom użytkowania. Korzystając z witryny, zgadzają się Państwo przestrzegać niniejszych Warunków oraz potwierdzają Państwo, że zrozumieli ich treść oraz wyrażają zgodę na związanie się nimi, a także że będą Państwo przestrzegać wszelkich właściwych przepisów prawnych. Jeśli nie zgadzają się Państwo na niniejsze Warunki użytkowania, prosimy o niekorzystanie z naszej witryny.

Ograniczenie odpowiedzialności

Ta witryna internetowa może zawierać techniczne lub inne niedoskonałości lub błędy typograficzne. Okresowo będą pojawiać się zmiany w danych zamieszczonych na tej stronie, zmiany te będą wprowadzane w dowolnym czasie. Parametry techniczne produktów i programów opisanych w tej witrynie mogą zostać ulepszone lub zmienione. Właściciel witryny i inne firmy niezależne wymienione w treści niniejszej witryny w żadnym wypadku nie są odpowiedzialne za szkody (bez ograniczeń, łącznie ze stratami wynikającymi z utraconych korzyści, utraconych danych lub przerw w prowadzeniu działalności) powstałe na skutek korzystania, braku możliwości korzystania lub też wyników korzystania z niniejszej witryny, dowolnych witryn powiązanych z niniejszą witryną odnośnikami oraz materiałów, informacji lub usług znajdujących się na którejkolwiek z takich witryn, bez względu na to, czy roszczenia te wynikają z gwarancji, umów, czynów niedozwolonych czy też innych podstaw prawnych oraz bez względu na to czy właściciel witryny został, czy też nie został powiadomiony o możliwości wystąpienia takich szkód. Jeżeli w wyniku korzystania z materiałów, informacji lub usług znajdujących się na tej witrynie konieczne będą serwisowanie, naprawa lub dokonanie modyfikacji sprzętu lub danych, wszelkie związane z tym koszty poniesie użytkownik. Odpowiednie przepisy mogę nie zezwalać na wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody przypadkowe lub wyrządzone pośrednio, w związku z czym niniejsze wyłączenia mogą nie mieć zastosowania w konkretnym przypadku.

Przesyłane materiały, pytania i odpowiedzi

Właściciel witryny nie przyjmuje na siebie i nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za wszelkie materiały dostarczone do któregokolwiek z naszych serwerów.

Zastrzeżenia prawne

Pobieranie materiałów prezentowanych na tej witrynie jest możliwe wyłącznie do własnych, prywatnych i nie komercyjnych celów (nie dotyczy materiałów wykorzystywanych przez dziennikarzy), pod warunkiem, że zostaną zachowane w nich wszystkie informacje o prawach autorskich lub inne informacje dotyczące zastrzeżonego charakteru takich materiałów. Bez pisemnego upoważnienia nie można kopiować, reprodukować tekstów i elementów witryny w jakikolwiek sposób, do celów publicznych lub komercyjnych.

Prywatność

Dane osobowe

Dane osobowe, które zostaną nam dostarczone, będą wykorzystywane zgodnie z zasadami naszej POLITYKI OCHRONY PRYWATNOŚCI.

Google Analytics

Niniejsza witryna internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. (“Google”). Google Analytics używa “cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają.. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu. Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia na przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe Korzystając z niniejszej witryny internetowej użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących go danych w sposób i w celach określonych powyżej.

Uwagi ogólne

Właściciel witryny może w dowolnej chwili dokonać zmiany zasad, aktualizując publikowane dane. Ponieważ zasady użytkowania witryny są wiążące dla użytkownika należy możliwie często odwiedzać niniejszą stronę w celu sprawdzenia aktualnych zasad. Niektóre postanowienia niniejszych zasad użytkowania mogą zostać zastąpione wyraźnie określonymi informacjami prawnymi lub warunkami znajdującymi się na poszczególnych stronach niniejszej witryny.